Các tác nhân gây ô nhiễm không khí Chủ yếu là do các hoạt động của con người90% DÂN SỐ ĐANG HÍT THỞ KHÔNG KHÍ “BẨN”: CẢ THẾ GIỚI CẦN THỨC TỈNH TRƯỚC TÁC ĐỘNG VÔ CÙNG LỚN CỦA Ô NHIỄM TRÊN TOÀN CẦU
“Tôi e là mức độ ô nhiễm không khí ở nhiều khu vực trên thế giới vẫn ở mức báo động cao. Sự ô nhiễm không khí hiện tại không chỉ là mối nguy hại lớn nhất đối với sức khỏe mà còn là một thách thức đối với y tế công cộng. Và có lẽ là thách thức lớn nhất theo dự đoán của chúng tôi”, Tiến sĩ Maria Neira, giám đốc Ủy ban tế công cộng, WHO cho biết.

Xem thêm:

#ô_nhiễm_không_khí
#máy_lọc_không_khí
#boneco

Nguồn: https://lostinabookblog.org/

Xem thêm bài viết khác: https://lostinabookblog.org/moi-truong/

Leave a Comment