Đánh giá tác động môi trường (ĐTM)Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) lien he 0903649782

Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) là quá trình đánh giá tác động môi trường có khả năng xảy ra của một dự án, có tính đến tác động sức khỏe của con người kinh tế-xã hội
Ngày đăng: 04-07-2016
67 lượt xem
Đánh giá tác động môi trường và môi trường chiến lược
Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) là quá trình đánh giá tác động môi trường có khả năng xảy ra của một dự án, có tính đến tác động sức khỏe của con người kinh tế-xã hội, văn hóa và liên quan, có lợi và bất lợi.
Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) là xác định các tác động môi trường, kinh tế, xã hội của một dự án trước khi xây dựng; nhằm mục đích dự đoán tác động môi trường ở giai đoạn đầu trong việc lập kế hoạch và thiết kế dự án, tìm mọi biện pháp để giảm thiểu tác động bất lợi, giảm thiểu chi phí, để xây dựng dự án cho phù hợp với môi trường địa phương.
Nội dung cơ bản của một bản Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) nhất thiết phải có các vấn đề sau đây:

Nguồn: https://lostinabookblog.org/

Xem thêm bài viết khác: https://lostinabookblog.org/moi-truong/

1 thought on “Đánh giá tác động môi trường (ĐTM)”

Leave a Comment