Hình ảnh lập báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTMHình ảnh lập báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM
liên hệ: 0907957895

PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG
Lựa chọn các phương pháp đánh giá tác động môi trường nhằm mang lại hiệu quả và cách nhìn toàn diện hơn cho dự án để dựa vào đó có thể lựa chọn hành động bảo vệ môi trường hợp lý nhất.
kế hoạch bảo vệ môi trường cho dự án nhà máy
1417 lượt xem
PHƯƠNG PHÁP LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG
Đánh giá tác động môi trường là một công cụ được thiết kế để xác định và dự báo tác động của dự án đến môi trường sinh học địa vật lý và sức khoẻ của con người và hạnh phúc, để giải thích và truyền đạt thông tin về tác động, để phân tích môi trường, lựa chọn thay thế và cung cấp các giải pháp đề ra, hoặc giảm thiểu những hậu quả tiêu cực đối với con người và môi trường.
PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG luôn luôn là cần thiết cho một dự án bột giấy và giấy, nhà máy thép, nhà máy sản xuất cao su, chế biến thủy sản… (cho dù đó là một nhà máy mới hoặc mở rộng một cơ sở hiện có), như đối với bất kỳ dự án công nghiệp quan trọng. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG là một phương tiện tránh rối loạn môi trường mà luôn luôn đắt hơn nhiều để sửa chữa sau khi xảy ra sự kiện hơn trước. Nó cũng quan trọng để nhấn mạnh rằng rất ít các dự án đã được coi là không khả thi chỉ vì những chi phí kiểm soát ô nhiễm và kiểm soát môi trường hiện đại, trong một nhà máy mới, ít hơn 3% của khoản đầu tư ban đầu.
Hôm nay, có bằng chứng trên toàn thế giới mà con người không thể bỏ qua chất lượng của môi trường. Như vậy vấn đề môi trường phải được giải quyết càng sớm càng tốt trong việc lập kế hoạch dự án. Không nên có bất kỳ do dự từ bỏ một dự án hoặc một quá trình ở giai đoạn sớm, hoặc đề xuất các giải pháp thay thế cho bất kỳ dự án trong đó sẽ có tác động rất xấu đến môi trường, như là trường hợp cho các dự án mà không phải là kinh tế hay khả thi về tài chính. Trong cùng một cách như phân tích kinh tế, tài chính, thể chế, hoặc kỹ thuật, PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG là một phần không thể tách rời của dự án. Nhận thức được sự cần thiết này, nhiều quốc gia đã thực hiện các quy định ĐTM. các cơ quan quốc tế nói chung cũng cho vay hỗ trợ của họ cho bất kỳ dự án công nghiệp có tầm quan trọng thực hiện ĐTM.
kế hoạch bản vệ môi trường,

Nguồn: https://lostinabookblog.org/

Xem thêm bài viết khác: https://lostinabookblog.org/moi-truong/

2 thoughts on “Hình ảnh lập báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM”

Leave a Comment