Hướng dẫn cài Ubuntu 16.04 song song windows 10 UEFI-GPTHướng dẫn cài Ubuntu 16.04 song song windows 10 UEFI-GPT

Ubuntu là một OS mã nguồn mở. Đây là cách cài ubuntu 16.04 song song windows bằng USB Flash rất đơn giản. Cách cài này sẽ rất giúp ích cho các anh chị mới tập sử dụng ubuntu.
Loạt video hướng dẫn sử dụng ubuntu.
Giới thiệu hệ điều hành ubuntu:
Hướng dẫn cài đặt ubuntu:
Trải nghiệm ubuntu:
Kết nối internet thong qua USB Fash:
Trao đổi thông tin với ubuntu:
Trình quản lý download trên ubuntu:
Trình download torrent:
Giải trí đa phương tiện trên ubuntu:
Hướng dẫn sử dụng Freemind cơ bản:
Hướng dẫn sử dụng terminal giao diện đồ họa:
Hướng dẫn gỡ bỏ ubuntu:

Nguồn: https://lostinabookblog.org/

Xem thêm bài viết khác: https://lostinabookblog.org/tong-hop/

12 thoughts on “Hướng dẫn cài Ubuntu 16.04 song song windows 10 UEFI-GPT”

Leave a Comment