Kinh Nghiệm Youtube – Kháng Nghị Nội Dung Bao Gồm Bản Quyền, Content IDVideo này mình chia sẻ các bạn cách chúng ta gửi yêu cầu kháng nghị khi có thông báo “nội dung bao gồm bản quyền”, lí do là content id của Youtube phát hiện trong video của bạn có chứa các tư liệu hình ảnh và âm thanh của người khác….chúng ta có 30 ngày để thương lượng, nếu họ phản hồi sớm thì có 2 trường hợp, 1 là kháng nghị thất bại, 2 là bạn được gỡ cảnh báo bản quyềm…sau 30 ngày nếu họ không phản hồi thì bạn tự động thắng kiện và video của bạn sẻ trở lại trạng thái bình thường….

Hướng dẫn Camtasia Studio 9 (dành cho Youtuber):

Hướng dẫn dựng video với Filmora (cơ bản):
———————————————————————————————
Thông tin liên hệ:
*Facebook cá nhân:
*Website hỗ trợ tài nguyên phần mềm:
————————————————————————————————
Thank For Watching and Don’t Forget “Subscribe” that show more…

Nguồn: https://lostinabookblog.org/

Xem thêm bài viết khác: https://lostinabookblog.org/giai-tri/

8 thoughts on “Kinh Nghiệm Youtube – Kháng Nghị Nội Dung Bao Gồm Bản Quyền, Content ID”

Leave a Comment