Lập dự án đầu tư xây dựng nhà máy và lập báo cáo đánh giá tác động môi trường nhà máyLập dự án đầu tư xây dựng nhà máy và lập báo cáo đánh giá tác động môi trường nhà máy – liên hệ 0903649782 a thanh
Lập dự án đầu tư
Lập dự án đầu tư là việc xây dựng và trình bầy một cách chi tiết có hệ thống các hoạt động và chi phí theo một kế hoạch để đạt được kết quả
Ngày đăng: 12-07-2016
631 lượt xem
 
Lập dự án đầu tư là việc xây dựng và trình bầy một cách chi tiết có hệ thống các hoạt động và chi phí theo một kế hoạch để đạt được những kết quả và thực hiện được những mục tiêu nhất định trong tương lai. MINH PHƯƠNG CORP tính toán lợi ích kinh tế của các dự án sử dụng các phương pháp được quốc tế chấp nhận. Ngoài cân nhắc khả năng tài chính, nó cũng thẩm định chi phí kinh tế-xã hội và lợi ích để đảm bảo rằng các dự án tài chính MINH PHƯƠNG CORP tạo thành một đóng góp cho xã hội nói chung. Phân tích này là một đầu vào cho các khuôn khổ ba trụ cột cho các dự án đánh giá, nơi mà lợi ích kinh tế là yếu tố quyết định chính của các trụ cột quan trọng đầu tiên.
Dự án đầu tư là tập hợp các đề xuất bỏ vốn trung và dài hạn để tiến hành các hoạt động đầu tư trên địa bàn cụ thể, trong khoảng thời gian xác định. Dự án đầu tư là việc xây dựng và trình bầy một cách chi tiết có hệ thống các hoạt động và chi phí theo một kế hoạch để đạt được những kết quả và thực hiện được những mục tiêu nhất định trong tương lai.
Mục đích nghiên cứu và phương pháp đánh giá tác động môi trường (ĐTM
Mục đích của đánh giá tác động môi trường là bảo vệ môi trường bằng cách đảm bảo rằng cơ quan quản lý môi trường của địa phương chấp thuận trước khi quyết định cấp giấy phép đầu tư.
Ngày đăng: 19-08-2016
328 lượt xem
Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) – Environmental Impact Assessment (EIA)
1. Mục đích của việc đánh giá tác động môi trường là gì?
Mục đích của đánh giá tác động môi trường là bảo vệ môi trường bằng cách đảm bảo rằng cơ quan quản lý môi trường của địa phương chấp thuận trước khi quyết định cấp giấy phép quy hoạch hoặc giấy phép đầu tư cho một dự án, trong đó có thể có tác động đáng kể đến môi trường, làm như vậy trong sự hiểu biết đầy đủ về khả năng đáng kể hiệu ứng, và mất này vào tài khoản trong quá trình ra quyết định. Các quy định đặt ra một thủ tục để xác định những dự án mà cần phải chịu một đánh giá tác động môi trường, và để đánh giá, tư vấn và đi đến quyết định về những dự án mà có thể có những tác động môi trường đáng kể.
Mục đích của đánh giá tác động môi trường cũng là để đảm bảo rằng công chúng được cho sớm và có hiệu quả các cơ hội để tham gia vào quy trình ra quyết định. Xem Trước khi nộp hồ sơ và tham vấn và trước khi quyết định vấn đề này. Đánh giá tác động môi trường không phải là một rào cản đối với tăng trưởng và sẽ chỉ áp dụng cho một phần nhỏ của dự án xem xét trong chế độ phố và quốc gia kế hoạch. cơ quan quy hoạch địa phương có trách nhiệm nói chung cũng được thành lập để xem xét các tác động môi trường của sự phát triển đó có thể kiểm soát quy hoạch. Quy định báo vệ môi trường tích hợp các thủ tục đánh giá tác động môi trường vào các khuôn khổ này và chỉ nên áp dụng cho những dự án mà có thể có ảnh hưởng đáng kể đến môi trường. chính quyền địa phương lập kế hoạch và phát triển nên xem xét cẩn thận nếu một dự án nên phải chịu một đánh giá tác động môi trường. Nếu cần thiết, họ sẽ giới hạn phạm vi đánh giá những khía cạnh của môi trường có khả năng bị ảnh hưởng đáng kể. Cơ quan quản lý cũng có thể đóng một vai trò trong việc xác định khi một đề nghị nên kiểm tra giám sát kết quả đánh giá tác động môi trường.

Nguồn: https://lostinabookblog.org/

Xem thêm bài viết khác: https://lostinabookblog.org/moi-truong/

2 thoughts on “Lập dự án đầu tư xây dựng nhà máy và lập báo cáo đánh giá tác động môi trường nhà máy”

  1. http://moitruongkinhdoanh.com/dich-vu-tu-van-bao-ve-moi-truong/yeu-cau-danh-gia-tac-dong-moi-truong-dtm.html

    Reply
  2. http://moitruongkinhdoanh.com/dich-vu-tu-van-bao-ve-moi-truong/yeu-cau-danh-gia-tac-dong-moi-truong-dtm.html

    Reply

Leave a Comment