QUÀ TẶNG CUỘC SỐNG | Lớp Học Xanh – Bảo Vệ Môi Trường

QUÀ TẶNG CUỘC SỐNG | Lớp Học Xanh – Bảo Vệ Môi Trường Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của mỗi chúng ta? Vậy môi trường là gì? Vì sao chúng ta phải bảo vệ môi trường? Vì sao phải phân loại rác thải? Vì sao phải tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước … Read more QUÀ TẶNG CUỘC SỐNG | Lớp Học Xanh – Bảo Vệ Môi Trường

Ô Nhiễm ở Trung Quốc đã Đạt Mức Tận Thế | Trung Quốc Không Kiểm Duyệt

Theo Bộ bảo vệ môi trường Trung Quốc, 9 trong 10 thành phố của Trung Quốc không đủ tiêu chuẩn về mức độ ô nhiễm. 250,000 người Trung Quốc chết mỗi năm vì ô nhiễm, các con sông chuyển sang màu đỏ, và vào năm 2030, Trung Quốc sẽ HOÀN TOÀN CẠN KIỆT NGUỒN NƯỚC! … Read more Ô Nhiễm ở Trung Quốc đã Đạt Mức Tận Thế | Trung Quốc Không Kiểm Duyệt