MÔN GDCD – LỚP 12 | BÀI 9: PHÁP LUẬT VÀ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA ĐẤT NƯỚC | 15H15 NGÀY 14.04.2020

Học trên truyền hình: Môn GDCD – Lớp 12 Bài giảng: Bài 9: Pháp luật và sự phát triển bền vững của đất nước (Tiết 1) Giáo viên: Trần Thị …

Read moreMÔN GDCD – LỚP 12 | BÀI 9: PHÁP LUẬT VÀ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA ĐẤT NƯỚC | 15H15 NGÀY 14.04.2020