PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNGLập báo cáo đánh giá tác động môi trường liên hệ 0903649782

Lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường được tiến hành đồng thời với quá trình lập dự án đầu tư (báo cáo nghiên cứu khả thi).
Ngày đăng: 28-06-2016
123 lượt xem
QUY ĐỊNH LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG ĐTM
1. Những quy định chung
Thực hiện Luật Bảo vệ môi trường, trong những năm qua hầu hết các dự án phát triển kinh tế đã quan tâm và thực hiện các trách nhiệm bảo vệ môi trường nói chung và lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) cũng như Lập cam kết bảo vệ môi trường nói riêng. Các ĐTM và Bản cam kết Bảo vệ Môi trường (CKBVMT) được tiến hành và vận dụngtheo các văn bản hướng dẫn của Luật Bảo Vệ Môi trường 2005, Nghị định 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ, Thông tư 27/2015/TT-BTNMT của ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ Tài Nguyên và Môi trường. Do nhu cầu của xã hội ngày càng cao nên việc phát triển đầu tư các dự án xây dựng, cơ sở sản xuất, kinh doanh hoặc dịch vụ phát triển mạnh mẽ trong toàn quốc. Ngoài những dự án lớn phải lậpbáo cáo ĐTM theo quy định của Điều18 Luật BVMT 2005 và Phụ lục 2 của Nghị định Chính phủ số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015.
* Đối với nội dung ĐTM
Nghị định quy định danh mục 146 nhóm dự án phải lập ĐTM thuộc 19 lĩnh vực (

Nguồn: https://lostinabookblog.org/

Xem thêm bài viết khác: https://lostinabookblog.org/moi-truong/

4 thoughts on “PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG”

Leave a Comment