(VTC14) Những lỗ hổng trong đánh giá tác động môi trường và hệ lụy tới cộng đồngViệc xem xét báo cáo ĐTM được xem là một điều kiện cơ bản trước khi cơ quan thẩm quyền ra quyết định có cho phép dự án được triển khai hay không. Tuy nhiên, một bộ phận không nhỏ các nhà quản lý, chuyên gia và chủ đầu tư chưa nhận thức được ý nghĩa của công tác này. Họ coi yêu cầu lập báo cáo ĐTM chỉ là một thủ tục hành chính trong quá trình chuẩn bị hoặc thực hiện dự án. Thậm chí nhiều người còn “đổ lỗi” cho ĐTM như một lực cản của hoạt động phát triển sản xuất và đầu tư. Vì vậy, việc tuân thủ quy trình, yêu cầu chất lượng báo cáo ĐTM thường bị làm ngơ hoặc xem nhẹ.
Và cộng đồng trở thành đối tượng đầu tiên gánh chịu hậu quả từ các dự án phát triển, trong khi tiếng nói của họ không tới được với các cấp có thẩm quyền.

Nguồn: https://lostinabookblog.org/

Xem thêm bài viết khác: https://lostinabookblog.org/moi-truong/

1 thought on “(VTC14) Những lỗ hổng trong đánh giá tác động môi trường và hệ lụy tới cộng đồng”

Leave a Comment